Teknisk informasjon

Stramt budsjett?- Bruk egeninnsatsen!

Få hytta levert utvendig ferdig, en god løsning for å spare penger!

Byggesett eller med montering?

Sjøveganhytta vet at kunder setter pris på et fleksibelt leveranseomfang og involvering i byggingen. Hos oss kan du kjøpe at fra byggesett til leveranser med del montering eller helt komplett nøkkelferdig. Ved leveranse av byggesett legges det ned en betydelig del egeninnsats fra deg som kunde.

Men jeg kan ikke bygge noe? Tenker du. Ved valg av byggesett og noe egeninnsats får du overlevert en byggebeskrivelse. Beskrivelsen tar deg nøye gjennom alle trinn fra første stokk til siste spiker er satt.

Stokken har en vekt rund 25 kg på 4,5m og er sjelden lengre enn 4,9m. Dette gjør at ved montasje kan enkelt to stykker føre opp hytten din.

Vi er også bestandig behjelpelig over telefon.

Skulle det bli for mye for deg som kunde å legge ut på kan man legge hele eller deler av prosjektet og prosessen i hendene på rutinerte byggeledere og montører fra Sjøveganhytta. Når vi monterer din hytte sikrer vi deg et tett bygg innen kort tid og selvfølgelig reiser vi landet rundt for å komme til deg og monterer opp akkurat din hytte!

 Ønsker du å bygge hytte og samtidig spare?

Å få hytta montert ferdig utvendig er en løsning tilpasset kunder som har et stramt budsjett og som kunne tenkt seg å gjøre en liten egeninnsats selv.

I tillegg til vårt standard byggesett leveranse med innvendige materialer, har vi også muligheten til å kombinere byggesettet leveransen med monterings tjenester. Ved å kombinere disse to får vi en pakkeløsning som gjør at du sparer tid, penger og kan nyte ferien din mens vi montere opp deres hytte innen kort tid.

Når vi har montert ferdig hytta deres utvendig, kan du raskt begynne med beisningen av vegger utvendig. Noe som er en kjempe fordel! Hytta blir beiset før vinteren og du slipper tanken på dette gjennom vinteren og våren. Har vi montert opp din hytte på sommeren eller kanskje høsten. Har du hele vinteren å gjøre de siste innrednings jobber før du feirer den første jula i hytta deres!

 Nå lurer du kanskje, er ikke den lengste prosessen inne i et bygg?

Svaret er at med våre hytter blir både innervegger og yttervegger. Samt grunnlaget for hemsen reist samtidig! Med dette slipper masse innrednings jobb. Her er oversikten over hva du må gjøre inne:

 • Montering av innkjøpt parkett eller laminat.
 • Montering av innvendige dører.
 • Belistnings arbeid.
 • Montering av sambatrapp.
 • Montering av ildsted, pipe og brannmur.

Dette var ikke mange punkter og det beste er at du har spart penger. Og du står tørt, varmt, godt og jobber utover høsten/vinteren. Ved leveranse av våre byggesett medfølger bestandig en monteringsanvisning og detaljerte tegninger for å guide deg igjennom alle trinnene til ferdig hytte.

Hvis hytta skal bygges på pilarer eller ringmur vil monteringen av bjelkelaget komme tillegg. Materialene til bjelkelaget kjøper du da som tillegg i byggesettleveransen. Da kommer disse trinnene før, trinnene over kommer.

 • Montering av stubbgulvs plater og vindtetting
 • Isolering mellom gulvbjelkene.
 • Montering av sponplate gulv.

Husk! Vi har allerede montert opp gulv dragerne og gulvbjelkene, dette gjorde vi under monteringen av tømmer kassen i starten!

 Hva er inkl. av monterings tjenester i en utvendig ferdig pakke?

Vi tar utgangspunkt i at hytta skal bygges på en støpt plate og da inngår følgende arbeid i montering av en utvendig ferdig hytte:

 • Montert tømmerkasse, med takåser, hemsåser og utvendige dreide søyler.
 • Montert av himling i skrå tak.
 • Komplett ferdig montert varmtakkonstruksjon (himling, folie, sperrer, isolasjon, lufte lekter, vindtetting, taktro, takshingel, vindski m/beslag, speilbord, raftkasse og takrenne.)
 • Montert vinduer, ytterdør og ballkong dør.
 • Vinduer, ytterdør og ballkong dør ferdig omrammet utvendig.
 • Pipe-stikk forberedelse og montert pipe hatt (første beslag).
 • Alle utvendige tømmer utstikk er skrå skjært og pusset.
 • Ved tilleggs leveranse av bjelkelag monteres:
  Dragere og gulv bjelkene.

Følgende er ikke medtatt i montering av utvendig ferdig hytte:

 • Montering av plattinger/terrasse med rekkverk.
 • Montering av utvendige trapper.
 • Montering av fundament og forankring.
 • Overflatebehandling av utvendige vegger.

 Ønsker du å spare enda mere?

Bestill vår tømmer kasse byggesett og spar frakt omkostningen for transport av all standard byggematerialer. Disse kan du enkelt handle hos din lokale leverandør.

Ønsker du at vi skal montere tømmer kassen for deg, kan vi tilby følgende monterings tjenester:

 • Montering av alle ytter- og innervegger.
 • Montering av utvendige dreide søyler
 • Montering av møne, takåser og hemsåser.
 • Ved tilleggs leveranse av bjelkelag, monteres dragere og gulv bjelkene.

Forutsetninger for montering:

 • Tiltakshaver besørger og bekoster avfallhåndtering og bygge strøm under montering.
 • Tiltakshaver besørger overnattings plasser for montører.
 • Det må være mulig å komme seg fram til byggeplass med firhjuls trukket bil evt. andre muligheter for transport av verktøy og mannskap.
 • Det må være lagringsplass for materialer på tomten, det må ikke lagres på betongplaten.
 • Hvis kranen må stå på vei under lossing av leveransen, plikter tiltakshaver å innhente nødvendige tillatelser.

Hvorfor velge laftet hytte?

Hva er egentlig fordelene med å velge en laftet hytte og hvordan er det prismessig?

1. Et sunt inneklima for deg og dine
Hvorfor er man friskere i et laftet bygg enn andre?

En laftet hytte har tømmervegger som absorberer fuktighet og avgir fuktighet til rommet. En ideell fuktighet innendørs er å anses mellom 30-50%. Hytter av massiv tømmer puster naturlig, og her vil ikke bakterier trives. Trevirke vårt er av rent byggemateriale som ikke avgir kjemiske gasser eller skadelige partikler. Noe som gjør luften er veldig behagelig å puste i og at en sover meget godt om natten.

Laftet bygg anses å være det mest gunstige for astma- og allergikere å oppholde seg i.

2. Ta vare på planeten vår
Mennesker som velger å bygge i laft, bidrar til et bedre miljø!

Trevirke er det perfekte byggemateriale i og for hele økosystemet. En 100% fornybar ressurs som fanger karbon. Når et tre vokster binder det CO2 som lagres permanent i materialet. Ved å bruke 1 m3 trevirke i stedet for eksempel betong sparer man lufta for nesten 1000 kg CO2.

Skogbruk er viktig for oss fordi det vokser mer skog enn det som feles. For vert tre som felles finnes det regler om hvor mye som skal plantes et annet sted. Dette sikrer at vi bestandig har ivaretatt skogene våre. Nye skoger binder mere CO2 enn eldre skog og samtidig frigjøres oksygen i luften. Ta vare på planeten. La din familie og etterkommere puste inn frisk luft produsert fra nye voksende skoger.

Våre hytter produses bestandig av seinvokst furu fra Norden. Våre tømmer stokker er av en vekt klasse som gjør at de er manuelt flyttbare for en til to personer. Noe som gjør at man slipper å benytte seg av maskinelt utstyr under produksjon for flytting mellom prosessene. Og aller viktigs ved montering av hytta på byggeplass slipper man å bruke kranløft for hver stokk. Noe som besparer miljøet for unødvendige eksos utslipp fra kranbilen.

3. Energieffektiv
Tømmer magasinerer varme og gir en jevn og behagelig temperatur

Hyttene våre produseres av tømmer som er ned tørket før vår produksjon starter. Produksjonen skjer maskinelt, noe som gjør at knuter og sammenføyninger blir laget med høy presisjon. Den nøyaktige knuten og sammenføyningen gjør at våre hytter blir meget solid og uten luftlekkasjer.

Tømmerstokkene har en naturlig evne til å lagre varme for å kunne gi varme gradvis tilbake til omgivelsene. Dette gjør at tømmerstokken på varme dager bidrar til avkjøling, mens det på kalde dager bidrar til oppvarming. Tømmer utnytter solenergi effektivt siden veggkonstruksjonen ikke har noen lufte lekter, som et klednings bygg har.

Framstilling av en tømmervegg har et lavt energibruk sammenlignet med for eksempel en betong vegg. Her bruker man ca. 50% mer energi for å oppnå samme resultat i en tilsvarende mengde betong. Dermed blir det totale energiforbruket lavt.

Alt trevirke fra vår produksjon utnyttes. Flis samles opp å brukes som oppvarming av våre lokaler, samtidig gir vi noe til den lokale befolkningen som bruker det til sine dyr. Avkapp blir enten frest opp til flis eller gitt til våre ansatte eller lokale folk som benytter det til oppvarming av sine hjem.

4. Et nesten vedlikeholds fritt bygg
En laftet tømmer hytte står, og skaper glede i generasjoner

En laftet hytte går aldri av mote, tradisjonene er lange og nå velger fler og fler laftet hytte. Vi har flere flott eksempler i Norge av laftet bygg som er over 800 år gamle. Tømmeret er nesten ikke nedbrytbart, så lenge det ikke er i direkte kontakt med jord eller mose. Derfor er det god sannsynlighet for at din tømmer hytte vil overleve i flere hundre år og gi en rekke generasjoner samme glede som deg.

Er en tømmer hytte helt vedlikeholds fri?
Svaret er nok at det selvfølgelig forutsetter noe vedlikehold og at hytta blir tatt vare på. Men vedlikeholdet er minimalt i forhold til andre bygginger. Et hvert bygg krever sin dråpe kjærlighet gjennom årene og med tiden din familie skal legge ned i deres hytte burde dette ikke være noe problem.

I en laftet tømmervegg vil det ikke være noen kuldebroer. Du får en sunn og levedyktig hytte. Når hyttens levetid en gang i fremtiden er ute kan alle materialer enkelt gjenvinnes på en enkel miljøvennlig måte.

5. Hvordan er brannsikkerheten i en tømmer hytte?
Hele familien kan sove trygt om natten!

Tømmer stokkene er ekstremt lite brannfarlig faktisk. Dette er grunnet massivheten hver stokk har og at oppbygningen av veggen ikke inneholder materialer med store luft lommer. Tømmer veggene vil ikke brenn raskt opp, men bare gradvis forkulles når en brann oppstår. Du vil aldri oppnå en eksplosjonsartet brann, den bærende konstruksjoner som møne vil tåle å brenne svært lenge før den kollapser.

6. Det sies at laftet hytte er dyrt å bygge, er dette sant?

Det er bestandig en som sier at å bygge en laftet hytte koster meget mye. I enkelt tilfeller stemmer dette, grunnen til det er den store arbeidsmengden som legges ned i hver stokk og de store dimensjonene som benyttes.

Hos oss er vår produksjon maskinelt og konseptet er konstruert slik at arbeidsmengden for å levere en maskinlaftet hytte er minimal kontra en handlaget hytte. Vår produksjon er meget effektiv og vi besparer mye kostnader med for eksempel å ikke ha behovet for å montere og demontere hytten i fabrikken før levering.

Våre tømmer dimensjoner er også konstruert for at kostnadene ikke skal være for store for en normal norsk familien å bygge seg sitt fristed. Dette gjelder ikke bare kostnader for innkjøp av tømmeret. Våre tømmer stokker er av en vekt klasse som gjør at de er manuelt flyttbare for en til to personer. Noe som medfører at man slipper å benytte seg av maskinelt utstyr for flytting mellom prosessene i produksjon og kraning av hver stokk på byggeplass.

Samtidig som vi holder kostnadene for din hytte i sjakk, holder vi høyt fokus på kvalitet og at konstruksjonen er ihht. de nåværende lover og forskrifter for hytter som skal oppføres i Norge.


Vårt lafte system

Hva er laft?

Lafting er en byggeskikk med lange tradisjoner i Norge, tømmerstokken av heltre er selve symbolet på et levende naturprodukt. Oppbyggingen består av tømmerstokker som legges horisontalt og oppå hverandre. Stokkene kryss legges så de ligger i samme nivå i de parallelle vegger, mens de stokken som ligger i de motsatte veggene ligger en halv stokk høyere.

Hva er maskin laft?

Sjøveganhytta har gjennom alle år maskin lafter våre hytter, dette er en nøye prosess fra start til ferdig produsert hytte. Når man benytter seg av maskin laft kjøres hver knute gjennom en maskin, istedenfor handlaft hvor knutene huges til. Dette gjør at man oppnår en høy presisjon på hver knute og sikkerheten med tettheten i hjørne ivaretas. Utstyret vi benytter oss av for fresing av knuter har en presisjon på en halv millimeter. Før hver hytte og underveis i produksjonen rutinemessig sjekker vi at knuten holder krav til tetthet.

Det heter maskinlaft men det vil ikke si at det er kun maskiner som skaper våre hytter. Vårt mannskap er heletiden i kontakt med tømmeret og sikrer at maskinene leverer presisjonen slik som forventet. Før hver tømmerstokk går inn i produksjon sjekkes den manuelt etter strenge kvalitetskriterier for evt. svakheter, misdannelser eller sannsynlighet for vridning og sorteres deretter ut. Tømret som består går så videre igjennom en nøye og rutinert prosess før det kommer ut som en ferdig hytte på andre siden av fabrikken.

Ved maskinlaftet tømmer hytte produseres hver stokk hver for seg, kun hvert enkelt røst blir sammensatt og bearbeidet før det sendes ut til byggeplass. Det vil si at hytten aldri blir montert opp i produksjon og demontert før levering.

Vårt system er laget slik at det ikke er nødvendig å bruke produksjons tid og ekstra kostnader til montering/demontering før levering. Knutene er så presise at det ville være nærmere umulig å få hytten demontert før den skal levers. Slik har vi alltid produsert våre hytter, produksjonen skal være effektiv og bespare deg som kunde for mest mulig kostnader.

 Med kjærlighet til faget

Hos oss skjer all produksjon innendørs under tørre og sikre forhold med en duns av furu. På vår fabrikk lafter våre håndverkere med kjærlighet til faget hytta som senere på byggeplass settes sammen til din hytte. Foruten tryggheten ved at din hytte blir produsert under tørre og sikre forhold, vil du også få opplevelsen av at hyttas tømmerkasse reises på din tomt i løpet av noen få dager og taket deretter!

Tømmer et levende naturprodukt

Når vi leverer våre hytter, leverer vi kvalitet i særklasse. Et produkt laget i heltre, av nordisk seinvokst furu. Furuen kommer ferdig tørket fra vår leverandør og rutinemessig sjekker vi hver leveranse. Vår seinvokste furu er meget sterk og av kvalitets merke C30 og er marg pløyd, noe som gir trygghet for kvalitet og holdbarhet. Et lafte tømmer nesten helt uten sprekker. Hver stokk produseres slik at margsiden alltid vender ut. Marg veden inneholder naturens egen” impregnering” og grunnlaget for et bygg som vil vare i generasjoner.

Ved benyttelses av margen egenskap, får vi også benyttet den vakre siden av stokken inn mot stua, slik at stuen får den beste finish. Furuas lange veksttid med tette årringer forsterker dette og vil med riktig vedlikehold gi et bygg som holder svært lenge.

Laftebygg er et naturprodukt som” lever” også etter oppføring. De første årene etter oppsetting vil tømmerstokkene krympe og bygget” setter” seg.  Vi har med mange år bak oss kunnskaper og erfaring med dette og tar nødvendige hensyn ved lafting og montering.

 Lafte metoden fra Sjøvegan

Våre hytter leveres i 3’’ (68 mm) eller 4’’ (95 mm) tykkelse på vegger, en stokk høyde på 158mm i byggehøyde.

Langsgående etter tømmerplanken på dimensjonen 4“er det et fjærsystem av trippel pløying som skøyter plankene i høyden. Dette fjærsystemet er konisk formet, det vil si at fjærene har en funksjon som en kile. Dette gjør at det oppnås optimal tetthet mellom plankeskøytene, og stabilitet i veggen. På toppen av hver stokk er det utsparte spor på 1mm, dette er for å trøke ut evt. fuktighet/nedbør som kan oppstå under monteringen.

I tømmerknutene freses det inn profiler på hver planke både under og over. Denne profilen er konstruert for å forhindre vanninntrenging i hjørnene. Som dobbel sikring til denne profilen legges det inn en tettemasse i knuten under montering. Denne tettemassen er spesiell, massen herder aldri 100% og er meget fleksibel i knuten. Noe som gjør at tettemassen alltid følger treverkets bevegelser når klimaet ute endrer seg.

I vindus- og døråpninger er det beitskier som holder vinduer og dører stabile når bygget setter seg. I åpninger og som en ekstra forankring for stokkene bruker vi franske tre skruer. Disse skurene forbores i produksjon og skures ned ved monteringen på standardisert plasser i konstruksjonen. Dette gjør at den gamle rutinen med dymlinger er frafalt.

Våre hytter leveres med laftet møne. Mønet er sammensatt av flere tømmerstokker som er limt og boltet sammen. Før produksjonen av hver tømmerhytte beregnes belastningsevnen til mønet. Denne beregnes utfra spennvidde, snølast og tak dekket. Det samme gjelder takverket, spesifikk sperrene som bærer taket. Disse beregnes utfra SINTEF sine kalkyler, og alle leveranser kontroll sjekkes av en bygningsingeniør som er en uavhengig tredjepart. Dette gjør at vårt system inneholder gode rutiner for kvalitetssikring.


Litt om Sjøveganhytta

Sjøveganhytta – Nordlandshytta – Sundstrømhytta. Kjært barn har mange navn. Starten på produksjon av Sjøveganhytta skjedde i 1963 i bedriften Sjøvegan snekkerifabrikk. Da gründeren Egil Sundstrøm så muligheten til å produsere hytter for den barske nordnorske naturen, ble det starten på et industrieventyr i Salangen.

Det er bygd Sjøveganhytter rundt om i hele Norge. Det er også levert hytter på Svalbard, og bolighus både i Norge og Tyskland. Siden 1963 har det vært levert flere tusen hytter. I 2006 ble vi Sjøveganhytta AS, og vår historie tilsvarer en høy kompetanse og erfaring av produksjon av tømmerhytter.

Våre modeller og leveranse kan tilpasses etter dine ønsker og behov. For deg som ønsker et hytte liv med vinterkvelder langt til fjells uten vei og strøm til solfylte sommer dager i skjærgården langs kysten levere vi våre hytter. Både som byggesett og som nøkkelferdige hytter.

Selv vår lange erfaring er det våre erfarne snekkere og tømrere som er garantien for at din drømme hytte blir en realitet.

Hos oss skjer all produksjon innendørs under tørre og sikre forhold i vår produksjonshall, med en naturlig frisk dunst av furu. På vår fabrikk lafter våre håndverkere med kjærlighet til faget hytta som senere på byggeplass settes sammen til din hytte. Foruten tryggheten ved at din hytte blir produsert under tørre og sikre forhold, vil du også få opplevelsen av at hyttas tømmerkasse reises opp på din tomt i løpet av noen få dager og taket deretter!


Å bygge en hytta kan ofte virke som en stor og komplisert oppgave. Når du velger en av våre hytter får du ikke bare en hytte, men også en kunnskapsrik samarbeidspartner. Våre prosjektledere og fagfolk hjelper deg i de ulike fasene av byggetiden, og gir gode råd om de valgene som må gjøres underveis. Les mer om byggeprosessen i menyen under teknisk.

Husk at ingen byggeprosjekt er like, men hos oss kan du være trygg på at kvaliteten og komforten alltid er den samme. Ditt engasjement og den drømmen du kommer til oss med for ditt hytteprosjekt tas bestandig på alvor. Vårt team har et felles mål, en hytte med en fornøyd kunde. Det er en lovnad om 100% fornøyd kunde dette krever et godt samarbeid, en ryddig prosess og et feilfritt produkt levert- Først da blir hyttedrømmen til virkelighet.

Fra første møte og til siste spiker er satt er vi bestandig side om side med deg gjennom hele byggeprosessen og videre. Vi ønsker deg velkommen til Sjøveganhytta, et sted for deg og dine og den mest verdifulle tiden!