Byggeprosessen

– Vi er med deg hele veien!

Hvordan er prosessen fra drømmen til flotte påske dager på hytta?

Her er et eksempel på en vanlig fremdrift av en leveranse fra Sjøveganhytta. Fremdriften er oppdelt i 7trinn fra tanken av en hytte til ferdig hytte.

Ingen byggeprosjekt er like, men hos oss kan du være trygg på at kvaliteten og komforten alltid er den samme. Vårt team har et felles mål, en hytte med en fornøyd kunde. Vi er bestandig side om side med deg gjennom hele byggeprosessen og videre. Vi ønsker deg velkommen til Sjøveganhytta


Sjøveganhyttas 7 trinn til ferdig hytte!

 Trinn 1 Drømmen

Siden du allerede har kommet til oss, har du allerede utført det første trinnet for å få hyttedrømmen realisert. Du er i gang og har mange tanker og ideer på hvordan akkurat deres hytte skal være.

 

Trinn 2 Tilbud

Realiseringen av din hytte drøm starter ved den første kontakt. Du sender en mail via vår kontakt skjema, ringer oss eller kommer innom våre lokaler på Sjøvegan. Her møter dere vår selger som blir deres kontakt person.

Over en trivelig kopp kaffe går dere igjennom ønsker og behov for å realisere deres drømme hytte. Husk at ingen spørsmål er for dumme, det er bare dumt å ikke spørre.

I forkant av møtet er dert lurt å tenke igjennom hva som er viktig for dere og notere så mange punkter som mulig. Har dere funnet deres favoritt i katalogen vår som ønskes tilpasset eller har dere en egen tegnet hytte?

Det er alltids lurt å sjekke at ønsket hytte er i tråd med de kommunale bestemmelsene som gjelder for din tomt. Hyttefeltet og tomten din kan ha bestemmelser som areal, høyder, takvinkel etc. Deres kontakt person hos er bestandig behjelpelig med å skape en god oversikt over dette.

Deres kontakt person får en oversikt over deres ønsket leveranse av både byggesettet og mulig ønsket monterings tjenester. Dere har sikkert sett for dere en budsjettramme for prosjektet og kan allerede i innledede samtale nevne dette. Budsjettet er viktig og derfor ønsker vi også å kartlegge den egeninnsatsen dere ønsker å legge ned i hytta selv. Dette legger vi til grunn og utarbeider et tilbud basert på ønskete tjenester. Egen innsatsen på hytta bestemmer dere helt selv!

Deres hytte blir omtegnet slik som dere ønsker også regnes det et helt eget tilbud til akkurat dere. Tilbudet inneholder et nøye oppsett av leveranse og tjenester som inngår i tilbudet også leveranser og tjenester som ikke inngår er listet opp her. Du som kunde får en trygghet til hva du kjøper hos oss.

 

Trinn 3 Bestilling

Når du er fornøyd med tilbudet og eventuelle endringer og spørsmål er avklart med din kontaktperson bestiller du din Sjøveganhytta. Du kan selv påvirke tidspunktet for din leveranse ved å bestille raskt og avtale et kontrakts møte med din kontakt person. Møte stedet og tidspunkt blir avklart og utarbeidelsen av kontrakten på ønsket leveranse starter. Alle våre kontrakter er basert på Norske Standard kontrakts formularer.

Når kontrakten er ferdig utarbeidet møtes dere for et kontrakts møte. Her går vi sammen med dere nøye igjennom hele kontrakten, begge parter signerer og avslutter møte med et godt håndtrykk. Det utarbeides et kontaktmøte referat som inneholder vestlige avklaringer og tidsfrister som ble avklart under møtet. Referatet sendes til dere, leser igjennom, signerer og oversender dette tilbake.

Eventuelle ønsket endringer som har kommet opp fra tilbudet ble godkjent til nå, avklares på møtet og en endrings kontrakt skrives i etterkant av møtet. Våre kontrakter inneholder tre vedlegg:

 

Avtale dokument
Dette dokumentet inneholder informasjon om partene, generelle forhold som må presises og avtalesummen. I avtaledokumentet inngås det avtale om levering av byggesett med eventuelle monterings tjenester ihht. akseptert tilbud. Det spesifiseres også en fastsatt leverings dato. Vi gjør oppmerksom at alle våre avtaler er med forbehold om at finansieringen er i orden og en godkjent byggesøknad.

 

Leveransebeskrivelse av leveransen
Dette er et spesifisert oppsett av hva som leveres med i byggesettet og eventuelle montering tjenester som skal utføres av oss. Her signeres hver side av bygge parter.

 

Tegninger
De avtalt hytte tegninger stemples som kontrakts tegninger og signeres av begge parter. Disse kontrakts tegning er de som må benyttes til byggesøknaden.

 

Ved kontrakts møte mottar du en bygge bok hos oss, denne permen har et flott oppsett på alle dokumenter du trenger og gjør at du som kunde enkelt kan ha oversikt over din hytte prosjekt. Permen inneholder også arbeidstegninger, detaljer og dokumentasjon på montering av byggesettet. Permens oppsett og funksjon gjennomgås med dere.

 

Hva skjer hvis jeg har noen endringer etter kontrakten er signert?
Har du noen endringer på deler av leveransen etter kontrakt, er det fult mulig. Ved en endring etter kontrakt skrives det en endringskontrakt som justerer vederlaget fra hovedkontakten. På denne kontrakten justeres de eventuelle fratrekk og tilleggs kostnader for leveransen.

Siste frist for endringer av plan og fasader er når første faktura forfaller, innen et par dager etter forfall er produksjons underlag ferdig og hytta går inn i produksjon.

Når kontrakten og eventuelle endringskontrakter er signert, over tar en av våre prosjektledere deres prosjekt. Han blir din nye kontakt person som følger deg helt til hytten din er ferdig.

Dette er et meget viktig øyeblikk, som er verdt å feire! Nå er kontrakten på plass og tiden er inne for å starte med byggesøknad, finansiering og forsikringer.

 

Trinn 4 Byggesøknad

Avtale dokumentene er nå på plass og nå er byggesøknaden for tur.

Skal det søkes om dispensjoner ønsker vi å informere deg om at kommuner ikke har tidsfrister for behandling av dispensasjonssaker, disse søknaden kan forlenge behandlingstiden.

Ønsker du å ha ansvar for byggesøknad selv?
Normalt avklares dette i tilbudsfasen om hvem som skal ha ansvar for byggesøknaden og sende ut nabovarsel. Hvis du har ansvar for prosessen eller en uavhengig tredjepart skal benyttes, oversender Sjøveganhytta vedlegg til søknaden. Disse vedlegg er byggesakstegninger, ansvarsrett for prosjektering og produksjon av hytta, samt samsvarserklæringen.

 

I byggesøknaden skal det også leveres dokumentasjon til kommunen om hvilke håndverkere som skal benyttes. Skal hytta ha innlagt vann må du ha en autorisert rørlegger. Ferdigattest skal foreligge når hytta er ferdig og før bruk.

 

To uker etter at du har sendt ut nabovarsel, sender du ut byggesøknaden til din bygge kommune. Dette er en periode ingen har kontroll på. Vanlig kommunal behandlingstid er på 3-4 uker, ved dispensasjonssøknad må man påregne en lengere behandlingstid.

 

Når du har mottatt byggetillatelsen fra kommunen, sender du over godkjent byggesøknad til oss. Er ikke søknaden godkjent før du mottar første avdrag, er du pliktig til å varsle innen forfall. Avdraget og produksjon settes på vent til vi har fått bekreftet at byggesøknaden er i orden. Når søknaden og innbetalingen er i orden, går vi i gang for fult med produksjonen av deres hytte.

 

Ønsker du at vi skal ha ansvar for byggesøknaden for deg?
Normalt avklares dette i tilbudsfasen om hvem som skal ha ansvar for byggesøknaden og sende ut nabovarsel. Kostnaden er normalt sett priset inn under tilleggs leveranser i tilbudet. Skal Sjøveganhytta hjelpe deg med byggesøknaden blir du kontaktet av din kontakt person og overlevere de opplysninger som trengs for å utføre tjenesten. Opplysningene kvalitet sikres av kontakt personen og eventuelle mangler blir oversendt deg for komplettering.
Disse opplysninger gjelder dokumentasjon som kommunen skal ha om hvilke håndverkere som skal benyttes. Skal hytta ha innlagt vann må du ha en autorisert rørlegger. Byggesøknaden inklusive ferdigattesten vil bli belastet ihht. avtale.

 

To uker etter at nabovarsel er utsendt, sender vi byggesøknaden til din bygge kommune. Dette er en periode ingen av partene har kontroll på. Vanlig kommunal behandlingstid er på 3-4 uker, ved dispensasjonssøknad må man påregne en lengere behandlingstid.

 

Når vi mottatt byggetillatelsen fra kommunen, sender vi den over til deg. Første avdrag sendes så ut og produksjon av deres hytte starter for fult.

 

Trinn 5 Start byggingen

Når alt det formelle er på plass og alt er klart for å komme i gang med byggingen. Starter du med grunnarbeidet på tomten. Grunnarbeidet og oppføringen av grunnmuren avtaler du med en lokal leverandør. Skal vi montere nøkkelferdig hytte har vil mulighet for koordinasjon av alle underleverandører mot tillegg.

Når gravingen og fundamentet går sin gang er vi på andre side godt i gang med produksjon av deres hytte. Etter en kort stund er hytta ferdig produsert og pakkingen starter.
Nå begynner det å nærme seg!

Vi går over hele leveransen og sjekker at alt er som det skal og alle varer blir sendt med transporten. Samtidig som vi pakker leveransen, gjør du de siste forberedelser før mottak av leveransen og sjekker at alt er ihht. til avtalen. Vær nøye på at adkomst og lagringsplassen er i henhold til krav.

Fra vår fabrikk kommer hytta din ferdig innpakket i plast folie, hver pakke er merket med navn, pakke nummer og innhold.

Våre dyktige medarbeidere har mange års erfaring og sørger bestandig for at alt er av høyeste kvalitet og at leveransen er helt komplett levert ihht. avtale.

Med vår gode transportavtale tar sjåføren deres leveranse på en trygg og forsvarlig måte frem til deres tomt eller losseplass for evt. videre frakt med helikopter eller båt. Her losser han av leveransen med hans kranbil.

Våre fraktomkostninger er bestandige fast priset i tilbudet, det tilkommer igjen ekstra regning for frakten. Så lengedet ikke er andre avtaler som er avklart med deg før leveransen.

 

Trinn 6 Monteringen av hytta

Nå er leveransen levert på tomten din og selve byggingen kan starte. For monteringen av våre hytter følger du den detaljere monteringsbeskrivelsen med detaljer som bestandig medfølger våre leveranser. Nå begynner ting å røyse seg! Under montering kan det alltids oppstå spørsmål. Lurer du på noe i monteringen, er våre byggeledere bestandig tilgjengelig på telefon.

Har du avtalt at hytta skal monteres av våre montører. Stiller vi bestandig opp ved mottak av leveransen, dette sikrer oss at byggesettet blir plassert få en forsvarlig og riktig måte. Slik at byggetiden skal være så kort som mulig for deg. Samtidig slipper du å tenke på alt, våre montører har levert mange hytter og har gode rutiner om hvordan byggesettet skal lagres på best mulig måte på byggeplassen.

Videre begynner montørene å montere opp deres hytte og sikrer kvaliteten på hytta opprettholdes ihht. krav. Lengden på monterings tid varierer fra hvilken størrelse leveransen er av. Vi legger bestandig ned vår beste innsats og det med kjærlighet til faget, slik at du skal få den beste hytten levert til avtalt overtakelsesdato.

 

Trinn 7 Overtakelse av hytta

Når vi har montert hytta opp og den er ferdigstilt gjennomføres det en befaring av hytten og overtakelsesforretning. Her deltar du, vår byggeleder og vår montering bas. Her går dere sammen gjennom hele hytta og kontrollerer at leveransen er som avtalt. Eventuelle spørsmål blir besvart og tips om vedlikehold rutiner gjennomgås med dere. Det føres en protokoll fra møtet, eventuelle mangler skal beskrives i protokollen. Tidsfrister for eventuelle mangler settes.

Når overtakelsesforretningen er gjennomfør, overleveres nøklene og hytten er klar til bruk så snart som ferdig attesten er mottatt. Til slutt sendes sluttfaktura ut på leveransen, sluttfaktura inneholder et eget vedlegg med alle kostnader for prosjektet.

Vi gratulerer deg med deres nye hytte, levert av Sjøveganhytta!