Vårt lafte system

Hva er laft?
Lafting er en byggeskikk med lange tradisjoner i Norge, tømmerstokken av heltre er selve symbolet på et levende naturprodukt. Oppbyggingen består av tømmerstokker som legges horisontalt og oppå hverandre. Stokkene kryss legges så de ligger i samme nivå i de parallelle vegger, mens de stokken som ligger i de motsatte veggene ligger en halv stokk høyere.

Hva er maskin laft?
Sjøveganhytta har gjennom alle år maskin lafter våre hytter, dette er en nøye prosess fra start til ferdig produsert hytte. Når man benytter seg av maskin laft kjøres hver knute gjennom en maskin, istedenfor handlaft hvor knutene huges til. Dette gjør at man oppnår en høy presisjon på hver knute og sikkerheten med tettheten i hjørne ivaretas. Utstyret vi benytter oss av for fresing av knuter har en presisjon på en halv millimeter. Før hver hytte og underveis i produksjonen rutinemessig sjekker vi at knuten holder krav til tetthet.

Det heter maskinlaft men det vil ikke si at det er kun maskiner som skaper våre hytter. Vårt mannskap er heletiden i kontakt med tømmeret og sikrer at maskinene leverer presisjonen slik som forventet. Før hver tømmerstokk går inn i produksjon sjekkes den manuelt etter strenge kvalitetskriterier for evt. svakheter, misdannelser eller sannsynlighet for vridning og sorteres deretter ut. Tømret som består går så videre igjennom en nøye og rutinert prosess før det kommer ut som en ferdig hytte på andre siden av fabrikken.

Ved maskinlaftet tømmer hytte produseres hver stokk hver for seg, kun hvert enkelt røst blir sammensatt og bearbeidet før det sendes ut til byggeplass. Det vil si at hytten aldri blir montert opp i produksjon og demontert før levering.

Vårt system er laget slik at det ikke er nødvendig å bruke produksjons tid og ekstra kostnader til montering/demontering før levering. Knutene er så presise at det ville være nærmere umulig å få hytten demontert før den skal levers. Slik har vi alltid produsert våre hytter, produksjonen skal være effektiv og bespare deg som kunde for mest mulig kostnader.

Med kjærlighet til faget
Hos oss skjer all produksjon innendørs under tørre og sikre forhold med en duns av furu. På vår fabrikk lafter våre håndverkere med kjærlighet til faget hytta som senere på byggeplass settes sammen til din hytte. Foruten tryggheten ved at din hytte blir produsert under tørre og sikre forhold, vil du også få opplevelsen av at hyttas tømmerkasse reises på din tomt i løpet av noen få dager og taket deretter!

Tømmer et levende naturprodukt
Når vi leverer våre hytter, leverer vi kvalitet i særklasse. Et produkt laget i heltre, av nordisk seinvokst furu. Furuen kommer ferdig tørket fra vår leverandør og rutinemessig sjekker vi hver leveranse. Vår seinvokste furu er meget sterk og av kvalitets merke C30 og er marg pløyd, noe som gir trygghet for kvalitet og holdbarhet. Et lafte tømmer nesten helt uten sprekker. Hver stokk produseres slik at margsiden alltid vender ut. Marg veden inneholder naturens egen” impregnering” og grunnlaget for et bygg som vil vare i generasjoner.

Ved benyttelses av margen egenskap, får vi også benyttet den vakre siden av stokken inn mot stua, slik at stuen får den beste finish. Furuas lange veksttid med tette årringer forsterker dette og vil med riktig vedlikehold gi et bygg som holder svært lenge.

Laftebygg er et naturprodukt som” lever” også etter oppføring. De første årene etter oppsetting vil tømmerstokkene krympe og bygget” setter” seg.  Vi har med mange år bak oss kunnskaper og erfaring med dette og tar nødvendige hensyn ved lafting og montering.

Lafte metoden fra Sjøvegan
Våre hytter leveres i 3’’ (68 mm) eller 4’’ (95 mm) tykkelse på vegger, en stokk høyde på 158mm i byggehøyde.

Langsgående etter tømmerplanken på dimensjonen 4“er det et fjærsystem av trippel pløying som skøyter plankene i høyden. Dette fjærsystemet er konisk formet, det vil si at fjærene har en funksjon som en kile. Dette gjør at det oppnås optimal tetthet mellom plankeskøytene, og stabilitet i veggen. På toppen av hver stokk er det utsparte spor på 1mm, dette er for å trøke ut evt. fuktighet/nedbør som kan oppstå under monteringen.

I tømmerknutene freses det inn profiler på hver planke både under og over. Denne profilen er konstruert for å forhindre vanninntrenging i hjørnene. Som dobbel sikring til denne profilen legges det inn en tettemasse i knuten under montering. Denne tettemassen er spesiell, massen herder aldri 100% og er meget fleksibel i knuten. Noe som gjør at tettemassen alltid følger treverkets bevegelser når klimaet ute endrer seg.

I vindus- og døråpninger er det beitskier som holder vinduer og dører stabile når bygget setter seg. I åpninger og som en ekstra forankring for stokkene bruker vi franske tre skruer. Disse skurene forbores i produksjon og skures ned ved monteringen på standardisert plasser i konstruksjonen. Dette gjør at den gamle rutinen med dymlinger er frafalt.

Våre hytter leveres med laftet møne. Mønet er sammensatt av flere tømmerstokker som er limt og boltet sammen. Før produksjonen av hver tømmerhytte beregnes belastningsevnen til mønet. Denne beregnes utfra spennvidde, snølast og tak dekket. Det samme gjelder takverket, spesifikk sperrene som bærer taket. Disse beregnes utfra SINTEF sine kalkyler, og alle leveranser kontroll sjekkes av en bygningsingeniør som er en uavhengig tredjepart. Dette gjør at vårt system inneholder gode rutiner for kvalitetssikring.